میکروکنترلر AVR - سطح میانی - پروژه اول- طراحی یک ولت متر دی سی ساده

میکروکنترلر AVR - سطح میانی - پروژه اول- طراحی یک ولت متر دی سی ساده

توضیحات :

در این پروژه ، یک ولت متر ساده با میکروکنترلر AVR طراحی و شبیه سازی می شود. برای طراحی این ولت متر از واحد ADC داخلی میکروکنترلر استفاده می شود. ابتدا مقدار این واحد خوانده شده و پس از انجام محاسبات لازم مقدار ولتاژ بر روی یک ال سی دی کاراکتری  2 در 16 نمایش با درایور HD44780 نمایش داده می شود. برنامه میکروکنترلر با کمپایلر کدویژن نوشته شده و به وسیله نرم افزار پروتئوس شبیه سازی انجام می شود. برای طراحی این پروژه می بایست با پیش نیازهای زیر آشنایی داشته باشید.

 

پیش نیازها: 

 1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
 2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
 3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
 4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
 5. مشاهده مبحث IO PORT سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR (آموزش های 1 تا 3)
 6. مشاهده مبحث ADC سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR (آموزش های 4 و 5)
 7. مشاهده مبحث تایمر سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR (آموزش های 6 و 7)
 8. مشاهده مبحث وقفه سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR (آموزش های 10 تا 12)

 

محتوای این مجموعه شامل موارد زیر می باشد :

 1. قسمت اول آموزش تصویری .
 2. قسمت دوم آموزش تصویری.
 3. سورس برنامه کدویژن و فایل شبیه سازی پروتئوس.

 

رمز فایل ها : www.myelecprojects.com

15,000 تومان

اعتباری : نا محدود