آموزش سطح میانی میکروکنترلر AVR

 

ترتیب آموزش ها از انتها به ابتدا و طبق شماره درج شده در تصاویر آنها می باشد. 

15,000 تومان

شبیه سازی، برنامه نویسی و راه اندازی ماژول دما و رطوبت DHT11(AM2302)

10,000 تومان

شبیه سازی، برنامه نویسی و راه اندازی ماژول دما و رطوبت DHT11

10,000 تومان

طراحی، شبیه سازی و برنامه نویسی یک آمپرمتر AC به روش TRUE RMS با سنسور جریان ACS712

10,000 تومان

طراحی ، برنامه نویسی و شبیه سازی یک آمپرمتر دی سی با استفاده از سنسور جریان ACS712

20,000 تومان

اندازه گیری مقدارولتاژ RMS یک سیگنال متناوب به روش True RMS

10,000 تومان

طراحی و برنامه نویسی وشبیه سازی یک ولت متر ساده