آموزش سطح میانی میکروکنترلر AVR

 

ترتیب آموزش ها از انتها به ابتدا و طبق شماره درج شده در تصاویر آنها می باشد. 

20,000 تومان

شبیه سازی، اندازه گیری توان ظاهری یک منبع سیگنال AC با روش TRUE RMS

25,000 تومان

شبیه سازی، برنامه نویسی و راه اندازی ماژول دما و رطوبت DHT11(AM2302)

15,000 تومان

شبیه سازی، برنامه نویسی و راه اندازی ماژول دما و رطوبت DHT11

15,000 تومان

طراحی، شبیه سازی و برنامه نویسی یک آمپرمتر AC به روش TRUE RMS با سنسور جریان ACS712

15,000 تومان

طراحی ، برنامه نویسی و شبیه سازی یک آمپرمتر دی سی با استفاده از سنسور جریان ACS712

25,000 تومان

اندازه گیری مقدارولتاژ RMS یک سیگنال متناوب به روش True RMS

15,000 تومان

طراحی و برنامه نویسی وشبیه سازی یک ولت متر ساده