میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه چهارم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه چهارم

 


توضیحات :

در این پروژه ، یک سون سگمنت 4 رقمی به وسیله روش مولتی پلکس راه اندازی می شود.

 

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث IO PORT سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  6. مشاهده آموزش شماره 10 و 12 سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  7. مشاهده آموزش شماره 26 از سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

پروژه چهارم پروژه های تکمیلی سطح مقدماتی PIC

 

رایگان

اعتباری : نا محدود