میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه سوم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه سوم

 


توضیحات :

در این پروژه ، سنسور دمای LM35 به کمک واحد ADC راه اندازی شده و مقدار دمای خوانده شده روی یک ال سی دی کاراکتری 2x16 با درایور HD44780 که در آموزش شماره 23 به صورت کامل راه اندازی شد، چاپ می شود. جهت آشنایی با سنسور دمای LM35 و طریقه راه اندازی آن میتوانید به آموزش شماره 25 سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR مراجعه نمایید.

 

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث IO PORT سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  6. مشاهده آموزش شماره 4 و 5 سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  7. مشاهده آموزش شماره 23 از سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  8. مشاهده آموزش شماره 25 از سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

پروژه سوم پروژه های تکمیلی سطح مقدماتی PIC

 

رایگان

اعتباری : نا محدود