میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه دوم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه دوم

 


توضیحات :

در این پروژه ، یک کیپد 4 در 4 با میکروکنترلر PIC راه اندازی شده و عدد وارد شده روی یک ال سی دی کاراکتری 2x16 با درایور HD44780 که در آموزش شماره قبل به صورت کامل راه اندازی شد، چاپ می شود. توضیحات کامل در مورد کیپد 4 در 4 در آموزش شماره 24 سطح مقدماتی َAVR داده شده است. می توانید آن آموزش مراجعه فرمایید.

 

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده آموزش شماره 23 سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  6. مشاهده مبحث IO PORT سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR
  7. مشاهده آموزش شماره 23 از سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR
  8. مشاهده آموزش شماره 24 از سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

پروژه دوم پروژه های تکمیلی سطح مقدماتی PIC

 

رایگان

اعتباری : نا محدود