میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه اول

 


توضیحات :

در این پروژه ، یکی از ساده ترین و پرطرف دارترین ال سی دی های موجود در بازار که ال سی دی کاراکتری 2x16 با درایور HD44780 می باشد با میکروکنترلر PIC راه اندازی می شود. راه اندازی کامل این کنترلر در آموزش شماره 23 سطح مقدماتی AVR به طور کامل بیان شده است. در این پروژه از توابع نوشته شده در آن آموزش استفاده شده است.

 

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث IO PORT سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC
  6. مشاهده آموزش شماره 23 سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

پروژه اول پروژه های تکمیلی سطح مقدماتی PIC

 

رایگان

اعتباری : نا محدود