میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث SPI - پروژه دوم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث SPI - پروژه دوم

 توضیحات :

در این پروژه ، طریقه راه اندازی آی سی MCP3001 که یک ADC خارجی از شرکت میکروچیپ و با ارتباط واسط SPI می باشد، از طریق واحد SPI آموزش داده می شود. سپس مقدار خوانده شده از این آی سی به وسیله واحد USART در نرم افزار پروتئوس مشاهده می گردد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث USART میکروکنترلر PIC در سطح مقدماتی

رایگان

اعتباری : نا محدود