میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث I2C - پروژه دوم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث I2C - پروژه دوم

 توضیحات :

در این پروژه ، سنسور دمای TC74 و ADC خارجی MCP3221 با واسط I2C از شرکت میکروچیپ از طریق پروتکل I2C به طور همزمان راه اندازی می شوند و مقدار دمای خوانده شده از سنسور و مقدار ADC خوانده شده همزمان توسط واحد USART در نرم افزار پروتئوس مشاهده می گردد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث USART میکروکنترلر PIC در سطح مقدماتی
  6. مشاهده مبحث I2C - پروژه اول میکروکنترلر PIC در سطح مقدماتی

رایگان

اعتباری : نا محدود