میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث I2C - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث I2C - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، سنسور دمای TC74 از طریق پروتکل I2C راه اندازی می شود و مقدار دمای خوانده شده از این سنسور توسط واحد USART در نرم افزار پروتئوس مشاهده می گردد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث USART میکروکنترلر PIC در سطح مقدماتی

رایگان

اعتباری : نا محدود