میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث وقفه - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث وقفه - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، وضعیت یک کلید از طریق وقفه خارجی میکروکنترلر مورد آموزش قرار می گیرد. برای آشنایی با وقفه و وظایف آن می توانید به آموزش شماره 10 سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR مراجعه فرمایید.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده آموزش شماره 10 سطح مقدماتی AVR

رایگان

اعتباری : نا محدود