میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث تایمر - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث تایمر - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، چگونگی راه اندازی واحد جانبی تایمر در برنامه آموزش داده می شود و طریقه راه اندازی یک ال ای دی چشمک زن به وسیله تایمر بررسی می شود. برای آشنایی یا وظایف و ماهیت تایمر ، به آموزش شماره 6 سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR مراجعه فرمایید.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده آموزش شماره 6 سطح مقدماتی AVR

رایگان

اعتباری : نا محدود