میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث ADC - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث ADC - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، چگونگی راه اندازی واحد جانبی ADC در برنامه آموزش داده شده و سپس طریقه خواندن مقدار یک پتانسیومتر بررسی می شود. برای آشنایی با واحد ADC می توانید به آموزش شماره 4 سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR مراجعه فرمایید.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده آموزش شماره 4 سطح مقدماتی AVR

رایگان

اعتباری : نا محدود