آموزش سطح مقدماتی میکروکنترلر PIC

 

ترتیب آموزش ها از انتها به ابتدا و طبق شماره درج شده در تصاویر آنها می باشد. 

رایگان

آموزش تایمر - پروژه اول - ال ای دی چشمک زن

رایگان

پروژه اول از میحث ADC - خواندن مقدار یک پتانسیومتر

رایگان

پروژه خاموش و روشن کردن یک ال ای دی

رایگان

مقایسه کلی دو میکروکنترلر AVR و PIC

رایگان

مقدمه طراحی و ساخت