میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه دوم

میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - پروژه های تکمیلی - پروژه دوم

 


توضیحات :

در این پروژه ، یک کیپد 4 در 4 راه اندازی شده و عدد وارد شده روی یک ال سی دی کاراکتری 2x16 با درایور HD44780 که در آموزش شماره قبل به صورت کامل راه اندازی شد، چاپ می شود.

 

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده مبحث IO PORT سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR
  6. مشاهده آموزش شماره 23 از سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

 

رایگان

اعتباری : نا محدود