میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث ADC - پایه

میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث ADC - پایه

 توضیحات :

در این پروژه ، چگونگی راه اندازی واحد جانبی ADC در میکروکنترلرهای AVR به طور کامل مورد آموزش قرار می گیرد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود