میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث وقفه - پروژه اول

میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث وقفه - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، وضعیت یک کلید از طریق وقفه خارجی میکروکنترلر مورد آموزش قرار می گیرد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود