آموزش سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

 

ترتیب آموزش ها از انتها به ابتدا و طبق شماره درج شده در تصاویر آنها می باشد. 

رایگان

آموزش تایمر - پروژه سوم - ایجاد شکل موج مثلثی با تکنیک PWM

رایگان

آموزش تایمر - پروژه دوم - راه اندازی واحد PWM

رایگان

آموزش تایمر - پروژه اول - ال ای دی چشمک زن

رایگان

پروژه اول از میحث ADC - خواندن مقدار یک پتانسیومتر