میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث USART - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث USART - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ،  طریقه ارسال یک کاراکتر و یک رشته از طریق USART مورد آموزش قرار می گیرد. برای آشنایی با واحد USART و وظایف آن می توانید به آموزش شماره 13 سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR مراجعه فرمایید.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی
  5. مشاهده آموزش شماره 13 سطح مقدماتی AVR

رایگان

اعتباری : نا محدود