میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث SPI - پروژه اول

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث SPI - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، طریقه ارسال و دریافت یک کاراکتر از طریق واحد SPI آموزش داده می شود.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود