میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث وقفه - پروژه دوم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث وقفه - پروژه دوم

 توضیحات :

در این پروژه ، یکی دیگر از منابع وقفه که وقفه سرریز تایمر می باشد آموزش داده می شود و از این طریق یک ال ای دی چشمک زن راه اندازی می شود.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود