میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث ADC - پروژه اول

میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث ADC - پروژه اول

 توضیحات :

در این پروژه ، چگونگی راه اندازی واحد جانبی ADC در برنامه آموزش داده شده و سپس طریقه خواندن مقدار یک پتانسیومتر بررسی می شود.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود