میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث تایمر - پروژه سوم

میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث تایمر - پروژه سوم

 توضیحات :

در این پروژه ، چگونگی ایجاد یک شکل موج مثلثی با فرکانس های مختلف از طریق واحد PWM آموزش داده می شود.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود